Ghid preventie, Vol. 1

ghid_preventie_vol1f

Ghid de prevenție, vol. 1

Stilul de viață sănătos și alte intervenții preventive prioritare pentru boli netransmisibile, în asistența medicală primară

Introducere.
Metodologie.

București, 2016. ISBN 978-973-0-22796-3

Descarca pdf

Medicina de familie reprezintă pentru mulți dintre noi calea de a întâlni OMUL, la toate și fiecare dintre vârstele lui, în toate ipostazele lui – omul sănătos sau bolnav- și de a răspunde lui după nevoile sale, iar comunității din care face parte, după priorități.

Algoritmul deprinderii acestui parcurs presupune deschidere, curiozitate, dăruire, lupta cu timpul la dispoziție si cu șabloanele instaurate de rutina constrângerilor organizatorice. Profesionalizarea acestui parcurs presupune, între altele, existența unor instrumente clarificatoare.

Ghidul de prevenție (Stilul de viață sănătos și alte intervenții preventive prioritare pentru boli netransmisibile, în asistența medicală primară) este un astfel de instrument, dedicat în primul rând profesioniștilor din asistenta primara, medici de familie și asistenți medicali, în scopul familiarizării acestora cu conceptele moderne ale domeniului medicinei preventive. Deopotrivă, el este un vehicul educațional destinat sensibilizării publicului larg și creării acelei platforme generale de înțelegere fără de care, bătălia pentru păstrarea/recâștigarea sănătății, nu poate fi decât o luptă fără sorți de izbândă.

Primul volum al Ghidului (Introducere. Metodologie) clarifică noțiuni cheie legate de prevenție, lăsându-vă să înțelegeți că ne vom ocupa de cea adevărată, orientată spre prevenirea apariției bolii în primul rând (prevenție primară) și spre depistarea ei într-un stadiu precoce, în al doilea rând (prevenție secundară). De aceea vorbim despre factorii de risc ai îmbolnăvirilor, cei esențiali pentru producerea majorității bolilor cronice netransmisibile fiind cei legați de stilul de viață: alimentația, mișcarea, fumatul și consumul problematic de alcool. În plus, specifică pașii parcurși în realizarea acestui Ghid, metoda utilizată fiind cea de adaptare a celor mai noi ghiduri internaționale în vigoare, conform metodologiei ADAPTE.

COLECTIVUL DE ELABORARE A GHIDULUI

Colectiv CNSMF:                             

Mihaela Bucurenci
Doina Bunescu
Monica Bătăiosu
Mădalina Dumitrescu
Cristina Isar
Andrea Neculau
Iuliana Popa
Marius Mărginean

Colectiv INSP:

Magda Ciobanu
Adriana Gălan
Rodica Nicolescu
Silviu Rădulescu
Carmen Ungurean

Colectiv ALIAT:

Gabriela Bondoc
Eugen Hriscu
Andreea Ștefanache
Mihai Bădica

Proiectul

Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului: „Intervenţii la mai multe niveluri pentru prevenţia bolilor netransmisibile asociate stilului de viaţă în România” – Programul RO19 „Iniţiative în sănătatea publică”

Promotor

Institutul Național de Sănătate Publică
Dr. Leonte Anastasievici 1-3, 050463, Bucureşti
www.insp.gov.ro

Parteneri

Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei
Calea Moșilor 227, Sc. 1, Ap.3, Sector 2, 0208868 București
www.cnsmf.ro

ALIAT – Alianța pentru Lupta împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor
Str. Constantin F. Robescu nr.4, Sector 3, 030218 București
www.aliat-ong.ro

Comentariile sunt închise.